top of page

Villkor

För att du och vi ska få en så bra och trygg upplevelse som möjligt.

Förhyrning av vattensportutrustning kan medföra risker.

Vi vill uppmärksamma att när du hyr vattensportutrustning hos HighCoastSurf vill vi vara säkra på att ditt nyttjande är säkert. Således förutsätter vi att personer som hyr skall vara i god hälsa och har goda simkunskaper. Vid förhyrning ingår alltid instruktör, våtdräkt och flytväst. Handskar och skor finns också att tillgå om temperaturen kräver.


Företaget har en olycksfallsförsäkring om något skulle inträffa.

Ansvar vid framförande av vattensportutrustning

Oaktsamhet vid förhyrning beivras. Den utrustning som hyrs ut skall lämnas tillbaka i samma skick som den tas emot. Om personen som hyr är oaktsam med hyrd utrustning så utrustningen skadas kommer HighCoastSurf att kräva ersättning av hyrestagaren för skadan. Hyrestagaren skall följa de instruktioner som ges av personal/instruktör. Det åligger också hyrestagaren att följa gällande sjöfartsregler och trafikregler samt att använda den säkerhetsutrustning som tilldelas.

bottom of page